Blog  -   Commodore Világ Archívum  -   Extra  -   E-mail

 

Railroad Tycoon

Leírás a CoV-ban"She who who hooooo..." - idézhetnénk bevezetőnek az ismert angol vasutasnótát, amely egy nőnemű mozdonyról szól, aki egy szép napon bánatában lefordult a törlésről, midőn meglátta, hogy az imádott Orient Expressz a Wiener Walzerrel szűrte össze a diesel-olajat. De mégse idézzük, mert nem tudjuk tovább. Pedig milyen jól passzolt volna a RAILROAD TYCOON leírása elé! Na mindegy. Lényeg az, hogy Sid Meier és a Microprose csapat annyi nagyszerű játék (PIRATES, SILENT SERVICE I-II., STEALTH FIGHTER) után egy újabb gyöngyszemmel rukkolt elő, ami a vasutak hőskorába visz el bennünket. Kategóriáját tekintve talán a stratégiák közé lehetne besorolni, bár inkább úgy néz ki, mintha a SIM CITY-t nyakonöntötték volna egy menedzserjátékkal: egy teljes vasúttársaság felvirágoztatásának feladata áll előttünk, kezdve az első talpfa lefektetésétől és szakadt gőzmozdony megvásárlásától egészen a 170 mérföld/h sebességgel száguldó villanymonstrumokig. A játék célja tömören összefoglalva kb. így hangzik: "Csinálj pénzt!" Mivel ez elég leegyszerűsített használati útmutató lenne a játékhoz, kicsit bővebben is kifejtjük a dolgot.

NyitóképernyőA címképernyőn néhány vonat siet ide-oda, de mielőtt még túlzottan elszaporodnának, egy elegáns mozdulattal továbblépünk arra a kérdésre, hogy új játékot kezdünk-e (START NEW RR), egy régebbit folytatunk (LOAD SAVE GAME) vagy a gyakorló játékkal játszunk (LOAD TUTORIAL). Ez utóbbi opció a kezdőknek hasznos: az USA keleti partvidékén egy kezdetlegesen kiépített hálózattal gyakorolhatjuk a játékot, amelyen már járnak vonatok (nem kell a kezdőlépésekkel vesződnünk). Ha új játékot választottunk, akkor kezdődik az egész a helyszín kiválasztásával, ami lehet az USA keleti területe (1830), nyugati fele (1866), Anglia (1828) vagy Európa (1900). Szerintünk a legjobb Európában játszani, már csak azért is, mert ott van a legtöbb város (többek között egy Budapest és egy "Debrecken" nevű falu is), továbbá a modernebb mozdonyok gyorsabban haladnak. (Az alábbiakban az európai helyszínt ismertetjük. Ez nem sok lényeges dologban tér el a többitől, mindössze annyi a különbség a helyszínek között, hogy más nyersanyag-szükségletű gyárak vannak, ennek megfelelően más árukat lehet szállítani.) Ezután következik a nehézségi szint kiválasztása: egy sima INVESTOR mindössze egyetlen fonnyadt ászocskát tenget a kezében, míg egy igazi TYCOON egy egész garnitúrát hord a kabátujjában. A nehézségi szint határozza meg, hogy mekkora összeget kapunk az egyes áruféleségek szállításáért és mennyibe fog kerülni a vasúthálózat fenntartása (TYCOON-ban például villámgyorsan csődbe megyünk). A négy fokozat valamelyikének választása után egy százalékos értéket kapunk a játék nehézségi fokáról, aminek a pályafutásunk értékelésnél lesz szerepe, majd - a fokozaton belül - három további nehezítést/könnyítést választhatunk további plusz/mínusz százalékokért:

Miután a nehézségi fokozat beállítása megtörtént, megkapjuk a kiválasztott terület térképét és a "Vasúti Harsona" már hírül is adja, hogy 100.000 részvény kibocsátásával új vasúttársaság alapult. A játék irányítása teljesen menüvezérelt, a parancsainkat egyrészt a vonatainkra clickelve, másrészt a felső sorban levő pull-down menükön keresztül adhatjuk ki. Mindenekelőtt tehát nem ártana megismerkednünk ezeknek a menüknek a funkcióival:

GAME-menü:

Railroad Tycoon screenshotA játék kezelésére szolgáló opciók kaptak helyet benne:

GAME SPEED: A sebesség beállítása. A FROZEN pause-nak felel meg. Rövidebb hálózat esetén nyilvánvalóan mindenki gyorsítani fogja a játékot, de a TURBO használatát lehetőleg mellőzzük: egy apró programhiba folytán az üzenetek és az infok kiírása is kissé turbó lesz (azaz nem látunk egy kukkot se belőlük).

TRAIN MESSAGES: A program a képernyő jobb felső sarkában levő ablakban jelzi, ha valamelyik vonatunk megérkezett az egyik célállomására. Ez sok "hasznos" információt tartalmaz: a szállítás típusát a szállított áru alapján, a vonat prioritását (pontosabban típusát) és sorszámát, hova érkezett meg a szerelvény és mit szállított. A legfontosabb természetesen az utolsó sor, hiszen ez mutatja, hogy a szállítás mennyit hozott a konyhánkra. Mivel ezt egy vonat gazdaságosságánál nem árt tudni, célszerű a vonatokra vonatkozó üzeneteket SLOW-ban hagyni.

NEWS REPORTS: Az újságok időről-időre különféle üzleti (FINANCIAL), vasúti (RAILROAD) és helyi (LOCAL) ügyekről szóló cikkeket közölnek a részvények alakulásáról, új társaságok létrejöttéről, a konkurencia részvényárainak alakulásáról, a vasúthálózatba bekerült új városokról, újonnan kifejlesztett mozdonyokról, gazdasági visszaesésről (pl. tőzsdekrach), bonus pénzt hozó szállítási feladatokról, stb. Teljesen felesleges kikapcsolni ezeket az infokat: csak a hasznunkra lehetnek.

FEATURES: Az animáció kikapcsolásával valamelyest gyorsíthatunk a játékon, a hangeffektével pedig megóvhatjuk idegrendszerünket.

REPEAT MESSAGE: Az utolsó üzenet (pl. újsághír) megismétlése. Érdekes módon az utolsó üzenet néha úgy hangzik, hogy "Press any key"...

SAVE GAME: Játékállás mentése. 4 hely van a számukra.

DISPLAY-menü:

Az első négy pont nagyítási opciók. Építeni csak a legnagyobb nagyításnál (DETAIL) tudunk, az első három csak a nagyobb vasúthálózatok áttekintését teszi lehetővé.

OPTIONS: Ebben két menüpont van, amelyek a második és harmadik térképnagyításra vonatkoznak. A STATION BOXES bekapcsolt állapotánál az állomásoknál levő négyzetek jelzik a berakodásra váró árukat, a RESOURCE MAP-pel pedig kérhetjük, hogy a program betűkkel jelezze a térképen, hogy hol és milyen áruk várnak berakodásra (az inverz betűk a szükségleteket jelölik).

FIND CITY: Valamelyik várost kerestethetjük meg a térképen. A kurzor a megadott városra áll be.

REPORTS-menü:

Ebben a menüben egy csomó unalmas statisztikai adat kapott helyet. Leendő bürokraták kellemesen elszórakozhatnak velük.

CoVboy szórakozik egy villanyvasúttal (rajz)

BALANCE SHEET: A játék két évből álló üzleti periódusokra van bontva. Minden periódus végén egy összesítést kapunk a vasúttársaság anyagi helyzetének az állapotáról. Ez a "Kiegyensúlyozott Lepedő" (BALANCE SHEET). Ezzel a ponttal a periódusok között is ellenőrizhetjük a gazdasági helyzetünket. A TOTAL oszlop jelzi az eddigi pályafutásunk alatt összegyűjtött pénzadatokat, a VTD CHANGES a változást az előző évhez képest (a piros számok negatív értéket jelentenek). Az ASSETS alatt felsorolt értékek a jövedelmeket mutatják: OPERATING FUNDS - jelenlegi készpénz; TREASURY STOCK - saját társaságunk részvényeinek megvásárlásával szerzett jövedelem; OTHER RR STOCK - más társaságok részvényeiből húzott haszon; FACILITIES - a különböző szolgáltatások haszna; INDUSTRIES - az általunk épített gyárakból származó bevétel; REÁL ESTATE - a társaság ingatlanjainak (állomások és felszerelésük) értéke; TRACK - a vasúthálózat értéke; ROLLING STOCK - a részvényárak változásával szerzett haszon. A LIABILITIES alatti értékek a tartozásainkat mutatják. OUT-STANDING LOANS jelzi a tartozásunkat az egymilliós indulótőkét meghitelező vállalkozóknak (ebből félmillió a hitel). Ha nem a legalacsonyabb fokozatban játszunk, akkor ezt mielőbb fizessük vissza, mert a hitelért járó kamatok már kezdetben is jóval magasabbak lehetnek, mint a vasúttársaságunk teljes haszna - tehát soha az életben nem leszünk nyereségesek. A STOCKHOLDERS EOUITY mutatja a részvénytulajdonosok járó normál részesedést. Az ASSETS és LIABILITIES értékek különbözete adja meg a teljes pályafutásunk alatt elért PROFIT-ot, amely a visszavonulásunk utáni értékelés egyik alapját adja.

INCOME STATEMENT: Naprakész mérleg a társaságunk pénzforgalmáról. A pénzügyi periódus végén az előbbi statisztikával együtt ezt is megkapjuk, azaz azonnal ellenőrizhetjük, hogy tevékenységünk mennyit jövedelmezett. A piros számok itt is negatív értéket jelentenek. Az ECONOMIC CLIMATE mutatja a gazdaság általános helyzetét (visszaeső / normális / virágzó), a REVENUES a különféle szállításokból szerzett jövedelmeket (MAIL - posta; PASSENGERS - utasok; FAST FREIGHT - gyors szállítás; SLOW FREIGHT - lassú szállítás; BULK FREIGHT - nyersanyag- vagy késztermék szállítása), az EXPENSES pedig a kiadásokat (INTEREST / FEES - a hitelért járó kamatok, illetve negatív készpénz esetén a hitelbe vásárolt dolgokért járó jutalék; TRAIN MAINTENANCE - vonatok karbantartása; TRACK MAINTENANCE - vasútvonal karbantartása; STATION MAINTENANCE - állomások karbantartása). Az OPERATING PROFIT jelzi az elméletileg megszerzett profitot (ebből persze lejön az új befektetések, illetve a tartozások összege), a STOCK PROFIT pedig a részvényeinkből összejött hasznot.

TRAIN INCOME: A szolgálatban álló vonatok listája. Minden újonnan elindított mozdony egy sorszámot kap. Összesen x szerelvény közlekedhet (most éppen nincs kedvünk megszámolni őket, de annyi amennyi a képernyő jobb oldalán levő helyen elfér). A TRAIN INCOME választása után megjelenő lista tartalmazza az összes vonatunk típusát, menetrendjét, pillanatnyi haladási sebességét, a jelenlegi és az elmúlt periódusban hozott hasznát, az üzemeltetés alatti teljes hasznát, valamint az üzemeltetés költségét (a jobb alsó sarokban levő szám). A szerelvény képe azt mutatja, hogy pillanatnyilag milyen kocsikat aggattunk rá. Valamelyik vonatra clickelve közvetlen parancsokat adhatunk a vonatnak - de erről majd később.

STOCKS: Grafikonos kimutatás a négy konkurens vasúttársaság részvényárainak alakulásáról.

ACCOMPLISHMENTS: A vasúttársaság "története" statisztikai adatokban elbeszélve. Az évszámok mutatják a hálózatba bekötött városokat, a vasútvonal növekedését 100 mérföldenként, az éves bevételt L250.000-ként, illetve a hálózat értékének növekedését milliónként.

EFFICIENCY: A CARLOADS AVAILABLE / CARRIED és az ezekből következő SERVICE EFFICIENCY paramétereknek, akárcsak a következő TON MILES TRAVELLED / DELIVERED és az ezekből számolt UTILIZATION EFFICIENCY paraméternek csak akkor van jelentősége, ha a játék elején a COMPLEX ECONOMY nehezítést bekapcsoltuk. Az első páros a pillanatnyilag rendelkezésre álló/felvett áruk mennyiségét mutatja vagonokban, a második pedig a szállított/értékesített árumennyiséget. BASIC ECONOMY esetén (mivel minden szállításért fizetnek) a hasznosítás hatékonysága 100%-nál magasabb is lehet, mivel az állomásokon olyan árukat is átvesznek, amire egyébként a településnek abszolút semmi szüksége nem lenne. A REVENUE EFFICIENCY mutatja, hogy a vasútvonal mérföldenként hány font hasznot hajt, a TRACK UTILIZATION pedig a vasútvonal hasznosítását tonna/mérföldben. Csupa lényegtelen statisztikai adat...

HISTORY: A vasúttársaságok története. A négy társaság terjeszkedését nézhetjük végig vele a játék kezdete óta.

BUILD-menü:

A leggyakrabban használt menü, ugyanis innen építkezünk, illetve indítunk új vonatot.

NEW TRAIN: Új vonat indítása. Ha a hálózatba új városok kerültek és a jelenlegi szerelvények már nem képesek ezek áruforgalmát is ellátni, akkor új vonatot kell indítanunk. Ez akkor is lehetséges, ha készpénzünk pillanatnyilag a negatív tartományokban tartózkodik. Mindenekelőtt ki kell választanunk, hogy milyen típusú mozdonyra vágyunk. A műszaki paramétereket nem árt szemügyre vennünk a választás előtt, mert az újonnan fejlesztett mozdonyok legfontosabb jellemzője (a sebesség) néha alacsonyabb, mint az előző típusé! Ezután ki kell választanunk, hogy az új mozdony melyik állomásról induljon (csak a legelső állomásunkat vagy egy olyan állomást választhatunk, amire építettünk ENGINE SHOP-ot), majd előgördül a mozdony és beállíthatjuk, hogy milyen kocsikkal induljon. Nyilvánvalóan olyan vagonokat kell választanunk, amilyen áru az induló állomáson felgyülemlett. NO THANKS választása után indul a szerelvény. Pontosabban előbb még a menetrend beállítása jön, de ezt majd később boncolgatjuk.

BUILD STATION: Új állomás építése. Az építés a kurzor jelenlegi pozíciójába történik és csak a legnagyobb nagyításnál lehetséges. Építeni csak olyan helyre tudunk, ahol már van kész vágány és a jelenlegi pozícióban nem kanyarodik. Állomást negatív készpénz esetén is mindig építhetünk. Az állomások fajtái a következők:

SIGNAL TOWER: Jelző, több vágánnyal (a többi állomástípushoz automatikusan jár). Valószínűleg senkinek sem kell magyarázni egy vasúti jelző működését - lényeg az, hogy megfelelő helyen elhelyezve őket jelentősen meggyorsul a forgalom, de kirakodni/árut felvenni itt nem lehet! A jelzők telepítésének különösen akkor van jelentősége, ha a nehezítések közül bekapcsoltuk a DISPATCHER OPERATIONS-t (NO COLLISION esetén kicsit "furcsán" működnek - sehogy): meggátolják, hogy véletlenül egymásnak eresszünk két szerelvényt (az egyik szerelvény a piros jelzőnél félreáll és csak akkor megy tovább, ha a szemből érkező szerelvény elhaladt a jelzőnél). Természetesen egy hosszabb pályán célszerű több jelzőt is elhelyezni, hiszen kissé lelassítja a szállítást, ha valamelyik vonat egy negyedórát (MÁV-nál 4 órát - CoVboy) vesztegel azért, mert a pálya másik végéről most indult el egy másik szerelvény. A már meglévő jelzőket közvetlenül is irányíthatjuk, ha valamelyik lámpára clickelünk: a NORMAL a szokásos működés, a HOLD-dal pirosra állítjuk (akkor lehet szükség rá, ha bonus-szállítást kapunk és az ezt szállító szerelvénynek elsőbbséget akarunk biztosítani), a PROCEED pedig a "sárga". A PROCEED jól használható Y alakú elágazásoknál: ha az Y két száráról egyidejűleg érkezik két szerelvény, akkor az egyik mindaddig várna, amíg a másik el nem éri a következő jelzőt. Miután az egyik szerelvény elhagyta a kereszteződést, nyugodtan elengedhetjük a várakozót, hiszen így már biztosan nem fognak összeütközni. A forgalom szempontjából a leghatékonyabb megoldás mondjuk a jelzőkből megépített vasútvonal lenne, bár - a költségeket tekintve - a részvényesek által felbérelt pszichológus ezt a húzásunkat heveny elmebajnak diagnosztizálná...

DEPOT: Állomás. Ezt olyan gyáraknál illetve nyersanyagforrásoknál érdemes telepíteni, ahonnan/ahova szállítani akarunk valamit. Figyelem! DEPOT-okon BASIC ECONOMY-nál sem fizetnek olyan áruért, amire az állomásnak nincs szüksége!

STATION: Pályaudvar. A kisebb forgalmú városoknál célszerű ilyet telepíteni.

TERMINAL: Terminál. A sűrűn lakott városokban telepítsük.

A kiválasztott helyen az állomástípusok nagyságára jellemző négyzetek mutatják a leendő állomások vonzáskörzetét. A leendő állomásról olyan árukat lehet bepakolni, amely ezen a kereten belül esik. Két állomás vonzáskörzete nem fedheti át egymást, ezért például nem telepíthetünk egy terminál közvetlen közelébe egy STATION-t is ("To close to <állomás> terminal").

Két vonat mindjárt egymásnak rohanBUILD INDUSTRY: A profitszerzés egyik legjobb formája, ha a szállítgatás mellett néhány saját gyárral is meglepjük magunkat. Persze ez mondjuk a jövő zenéje, mert a különböző gyárak telepítése 400.OOO-től 1.000.000 fontig terjed és készpénzben kell fizetni értük. A gyár fajtájának kiválasztása után a játéktérben levő területen a program felajánl egy lehetséges helyet (tehát a gyár helyét nem mi választjuk meg). Ha elfogadtuk, akkor a gyár a következő üzleti periódusban megkezdi a termelést. INVESTOR fokozatban a haszon magától is érkezik, a többi fokozatban viszont be kell kötni a vasúthálózatunkba (vagy úgy telepíteni, hogy egy már meglevő állomás vonzáskörzetében legyen), nyersanyagot szállítani neki és a kész árut elhúzni egy ilyesmire vágyó városba. Egyébként ha bekapcsoljuk a COMPLEX ECONOMY nehezítést, akkor az infojukban szerepelni fog a szükséglet/kínálat.

BUILD TRACK/REMOVE TRACK: Ez két kapcsoló, amely azt határozza meg, hogy a kurzor mozgatására pályát építünk vagy éppen leradírozzuk. Pályát csak készpénzért építhetünk - ha kifogytunk a program "Out of funds" üzenettel jelzi, hogy várnunk kell, amíg a vonataink valami pénzt hoznak a konyhára.

IMPROVE STATION: Már meglevő állomás fejlesztése (csak akkor választható menüpont, ha a kurzor az állomáson áll). A fejlesztésekkel a forgalmat tehetjük nagyobbá és gyorsabbá. Negatív készpénznél is fejleszthetjük az állomásokat. Lehetséges beruházások:

ENGINE SHOP: Csak arról az állomásról indíthatunk el új vonatot, ahol van ilyen. A legelső állomásunkhoz automatikusan jár.

SWITCHING YARD: Fordító. Ha fejleszteni akarunk, ez legyen az első beruházás! Enélkül az állomásról visszaforduló vonat egy csomó időt elszórakozik a megfordulással.

MAINTENANCE SHOP: Karbantartó műhely. A vonatok időről-időre karbantartásra szorulnak, ami automatikusan megtörténik, ha a vonat olyan állomáson áll meg, ahol van ilyen. Ha ilyen műhelyünk nincsen, az üzleti periódusok végén a program mindig jelzi, hogy melyik vonat nem kapott karbantartást - ennek a vonatnak növekszik az üzemeltetési költsége és nemsokára szépen szét is esik (INVESTOR fokozatban nem).

COLD/GRAPES/ARMS STORAGE: Hűtő / gyümölcs / fegyverraktár. A Wine, a Grapes és az Armaments romlandó áruk - ha nem rakodjuk be őket rövid időn belül, akkor megromlanak (lassan elkezd fogyni a berakható mennyiség).

POST OFFICE: Posta, fokozza a felvehető Mail mennyiségét (körülbelül a rendes mennyiség duplájára).

RESTAURANT/HOTEL: Egyrészt fokozza a felvehető Passenger-eket, továbbá többet is fizetnek a szállításukért.

ACTION-menü:

Railroad Tycoon screenshotItt van minden, ami a többi menüből kimaradt.

CALL BROKER: Tőzsdei ügyködés. A négy konkurens vasúttársaság részvényeire jellemző adatok jelennek meg a képernyőn: STOCK AT mutatja a részvények pillanatnyi árát; BONDS a társaság tartozását a hitelezőknek; a CASH a társaság pillanatnyi készpénzét; a NET WORTH a hálózat teljes értékét; TRACK a vonal hosszát; a PUBLIC a részvényesek számát (kezdetben 100.000); végül a TREASURY a saját tulajdonban levő részvényeket.

A CASH menüpontra clickelve a SELL ponttal félmillió fontonként kölcsönöket vehetünk fel, a REPAY ponttal félmilliónként visszafizethetjük a tartozásunkat. Mint már említettük, a játék kezdeti stádiumában - az INVESTOR fokozat kivételével - inkább ne forszírozzuk a kölcsönök felvételét, mert esetleg a kis vasútvonal nem hajt annyi hasznot, amennyit a hitelek után járó kamatok (az INCOME STATEMENT lapon az INTEREST/FEES) elvisznek! Mihelyt a vasúthálózatunk kezd nagyobb pénzeket hozni, lehetőleg minél előbb fizessük vissza a kezdeti félmilliós adósságunkat is (ezt természetesen csak akkor lehetséges, ha van annyi készpénzünk).

A BUY/SELL STOCK menüpontokkal vásárolhatunk/eladhatunk részvényeket 10.000 darabonként a saját (TREASURY STOCK) és a konkurens társaságok részvényeiből. Saját részvényeket venni azért célszerű, mert ha jól dolgozunk, akkor a profit ránk eső részét mi vágjuk zsebre - más társaság részvényeit pedig azért, mert mi is profitálhatunk a konkurencia erőlködéséből. Továbbá aki már egy keveset is hallott a tőzsdéről, az nagyon jól tudja, hogy milyen nagyszerűen tönkre lehet tenni egy átmeneti pénzzavarban szenvedő valakit egy kis tőzsdei manipulációval...

SURVEY: Földmérés. Választása után a játékképernyőben levő részen megjelennek az egyes kurzorpozíciókra jellemző számadatok. Ezeknek a vasútvonal építésénél vehetjük hasznát: túlságosan eltérő adottságokkal rendelkező pozíciókra épített vonalnál (például szomszédos mező és hegy esetén) a vonalon haladó szerelvény jelentősen lassulni fog. Mivel a vonal építése közben a program úgyis szól, ha 1.75%-nál nagyobb emelkedőre akarunk építeni, ennek a menüpontnak nem sok értelmét látjuk.

NAME RR: Átkeresztelhetjük a vasúttársaságunkat és megadhatjuk három betűből álló rövidítését. Ha ezt nem használjuk, akkor a társaság annak a két városnak a nevén fog szerepelni, amelyet először összekötöttünk egymással.

REALITY LEVELS: A játék elején kért nehezítési fokozatokat (DISPATCHER OPERATIONS stb.) kapcsolhatjuk be innen. Ettől függetlenül a pályafutásunk értékelése aszerint fog történni, amit a játék elején kértünk.

RETIRE: Visszavonulás az üzletből. A nehézségi fokozat, a pályafutásunk alatt összegyűjtött összes profit és a bekapcsolt nehezítések alapján bonust kapunk, majd egy PIRATES-hez hasonló besorolást kéményseprőtől a miniszterelnökig (vagy USA-ban játszva a hobótól az elnökig). A PIRATES-től eltérően innen még visszaléphetünk a játékba.

Építkezés

A vasúthálózat kiépítése: Most már hozzávetőlegesen tudjuk kezelni a menüket, tehát akár el is kezdhetünk játszani. Mindenekelőtt válasszunk magunknak egy bázisvárost a nagy térképen. Értelemszerűen olyan várost célszerű kiszemelnünk, amely sűrűn lakott és a közelében több más város is fekszik, így gyorsabb lesz a terjeszkedésünk üteme.

Ha megvan a kiválasztott város, kérjük a DISPLAY menüből a legnagyobb nagyítást. A térkép jelöléseit felesleges volna magyarázni, mert ha bárhova ráclickelünk, akkor infot kapunk róla. Az info tartalmazza, hogy a kiválasztott pozíció milyen típusú (tisztás / erdő / város / falu / valamilyen gyár stb.) és milyen értékű lesz az ide épített vasútvonal (természetesen ennyibe is fog kerülni az építése, de egy pozíció nem csak egy mérföld hosszúságú). Ha településre vagy valamilyen nyersanyagforrásra (szénbánya, farm, stb.) clickelünk rá, akkor az info azt is tartalmazza, hogy mit lehet innen szállítani. Ha COMPLEX ECONOMY nehezítéssel játszunk, akkor - kék színnel - azt is láthatjuk, hogy az ide épített állomáson mit lehetne eladni.

A kurzort mozgathatjuk az egérrel vagy a kurzorbillentyűkkel (nagyobb ugrásokat a jobb felső sarokban lévő kicsinyített térképre clickelve tehetünk). A vasútvonal építése a Num/Lock megnyomása után kezdődhet meg a numerikus billentyűzet segítségével. Mivel vasutat csak készpénzért építhetünk, a kezdetben rendelkezésre álló milliónkból húzzunk minél hosszabb vonalat a kiszemelt városok között. A későbbiekben további vonalat csak a már meglevő pályától húzhatunk tovább, máskülönben a program "Must to connect existing track" felirattal fejezi ki elégedetlenségét. Y alakú elágazásokat is csinálhatunk, de két pálya nem lehet merőleges egymásra ("Illegal track configuration"). Elágazásoknál vegyük figyelembe, hogy a szerelvények nem tudnak 45 foknál nagyobb szögben elfordulni, tehát ha valamelyiknek ilyenre lenne szüksége a megadott cél eléréséhez, akkor továbbhalad a következő állomásig vagy jelzőig (Signal Tower) és onnan fordul vissza. Ha a DISPATCHER OPERATIONS nehezítést bekapcsoltuk, akkor az elágazásoknál feltétlenül helyezzünk el jelzőket is, különben vagy egymásnak fogunk engedni két mozdonyt vagy hónapokat várakoznak az állomásokon a másik szerelvény elhaladására várva.

Railroad Tycoon borítóHa a pályát olyan helyen akarjuk folytatni, amelynek magassági adatai lényegesen különböznek az előző pozíciótól (például mezőről hegyre), akkor a program figyelmeztet az emelkedő szögére (itt a szerelvények lényegesen lassulni fognak). Nagyobb emelkedőknél választhatunk alagútfúrást (BUILD TUNNEL) is, bár ez meglehetősen költséges mulatság. Ha a pályával folyón akarunk keresztülhaladni, akkor fa / vas / kőhidat kell építenünk 50 / 100 / 200.000 fontért (ezt is csak készpénzből lehet!). Ha INVESTOR fokozatban játszunk, akkor megteszi az olcsó fahíd, de magasabb fokozatokban a hidakat néha elmossa a víz. A híd javítása néhány hónap alatt magától megtörténik (az újságok megírják), de addig is állítsuk HOLD-ra a pályához vezető jelzőket, különben az erre haladó szerelvényeket el fogjuk veszíteni.

Vasútvonalat a tengeren keresztül is építhetünk (például Koppenhágába vagy Angliába), de egyrészt ez nagyon drága, másrészt a vonatok nagyon lassan haladnak az ilyen pályán.

A pálya kialakításánál lehetőleg törekedjünk arra, hogy két állomás között a lehető legrövidebb legyen - így lesz a leggyorsabb a szállítás. A legnagyobb hasznot ugyan mindenképpen a személyszállítás hozza, de a nyersanyagok szállításával is szép summákhoz és újabb szállítható árukhoz juthatunk. Nem árt tehát már a kezdet kezdetén néhány Sheep Farm-on és Coal Mine-on áthúzni a vasútvonalat, ahol alkalmasint szép kis DEPOT-okat emelve a városokba szállíthatjuk a gyapjút, a nitrátot és a szenet.

Állomások: Miután elszórtuk a milliónkat a vasútvonalra (a két vége a végállomásokként szolgáló városok legsűrűbben lakott részében legyen!), hitelre fogunk építkezni. Mindenekelőtt húzzunk fel állomásokat a városokba (BUILD menü BUILD STATION pontja). Kezdetben megteszik a STATION típusúak is, mert azok csak feleannyiba kerülnek, mint a TERMINAL-ok. Építkezéskor megjelenik az állomás képe, megnézhetjük, hogy milyen típusú és mekkora mennyiségű árut szállíthatunk el innen évenként (SUPPLY) és milyen szállítmányokért fognak itt fizetni (DEMAND). Közben a program a közelében fekvő város nevének felhasználásával elkereszteli valami szép névre az új állomást.

Ha egy már kész állomásra clickelünk a térképen, akkor megjelenik az állomás látképe, felette pedig azoknak az áruknak a "listája", amelyek elszállításra várnak (WAITING FOR PICKUP). Ha több, mint 4 az elszállítható mennyiség, akkor a kocsik utáni zárójel mutatja a valós értéket. Ha COMPLEX ECONOMY-val játszunk, akkor a jobb oldalon láthatjuk azokat az árutípusokat, amelyekért fizetni fognak. A felvehető árut szimbolizáló vagonok alatti sáv színe mutatja, hogy az adott áru mióta vár berakodásra (sötétzöld: most érkezett; világoszöld: nemrég; piros: már jó ideje).

Mivel a készpénzünket már úgyis elszórtuk a vasúti pályára, elkezdhetjük az állomásokat fejleszteni (BUILD menü IMPROVE STATION pontja). Az állomások megépítése után rögtön építsünk rájuk egy fordítót (Switching Yard), mert ez jelentős időmegtakarítást jelent. Nem rossz beruházás a játék elején felhúzni néhány Post Office-t és Hotel-t, mert ez eléggé megnöveli a személy- és postaforgalmat. Nagyobb hálózatnál már nem árt több állomáson Engine Shop-ot is elhelyezni, hogy új szerelvény szolgálatba állításakor ne a világ másik végéről kelljen indítanunk az új vonatot.

Az ellenfél állomásaival kapcsolatban megjegyzendő, hogy néha több sínt is becsatolnak az állomásaikra. Ez nekünk sehogy sem sikerült: csak egy ki- és egy bevezető sínpárt tudtunk az állomásokhoz csatlakoztatni.

Ezek csak általános építkezési irányelvek a kezdéshez - de játék közben majd mindenki szépen megtanulja a saját kárán, hogy hogyan alakítsa ki a hálózatát.

Vonatok

Miután már van állomásunk, a BUILD menü NEW TRAIN pontjával útjára indíthatjuk az első vonatot. Először ki kell választanunk a mozdonyok közül, hogy milyen típust akarunk megvásárolni. A mozdonyoknál elsődleges szempont a sebesség, tehát nem mindig a legmodernebb típus a jó választás! Kezdetben csak egy vagy két típus közül választhatunk, de az idő múltával az újságok egyre újabb fejlesztésű masinákról számolnak be. A modernebb változatok néha lassabbak az előzőnél, viszont több kocsival is tartani tudják a sebességüket. Azt mindenki döntse el maga, hogy hosszú szerelvényeket akar közepes sebességgel vontatni, vagy rövidebbeket gyorsan...

A típus kiválasztása után ki kell választanunk az indítóállomást (ha még sehol sem építettünk Engine Shop-ot, akkor ez automatikusan az a város lesz, ahol először állomást létesítettünk), majd előgördül a mozdony és összeállíthatjuk a szerelvényt. Ha az indítóállomás nem szerepel az új vonat leendő menetrendjében, akkor célszerű azonnal NO THANKS-et választani - egyébként értelemszerűen olyan kocsikat tegyünk fel, amilyen árut az indítóállomásról el lehet szállítani.

Ezután következik a menetrend összeállítása. A menetrend és azon belül a szerelvény összeállítása (ne közlekedjen üres vagy félig üres kocsival) elsődlegesen fontos a gazdaságos üzemeltetéshez, ezért nem árt minden szerelvényünket folyamatosan ellenőrizni, amíg el nem érünk egy optimális összeállítást. A játék közben többféle módon is átkapcsolhatunk valamelyik vonatunk menetrendjére:

Railroad Tycoon screenshotA menetrend felső részén láthatjuk a szerelvény jelenlegi összeállítását. A felette levő szöveg tájékoztat a vonat sorszámáról és esetleges nevéről (ha valamelyik szerelvény sebességi rekordot fut, akkor elkeresztelhetjük valamilyen névre), jelenlegi helyzetéről (NEAR <állomás>), pillanatnyi sebességéről és a következő állomásáról (BOUND FOR <állomás>). A szerelvény képe alatt szöveges tájékoztatást kapunk a kocsik rakományáról és a rakomány származási helyéről. Egy kocsi maximális befogadóképessége 40 személy vagy 40 tonna áru. Ha valamelyik kocsiban 10-nél alacsonyabb ez az érték, akkor célszerű a menetrendben lekapcsolni azt a kocsit azon az állomáson, ahonnan az áru származik.

A TRAIN ORDERS felirat melletti két szám jelzi, hogy a vonat mennyi bevételt hozott ebben a periódusban (bal oldalon) és a múltkoriban.

A SCHEDULED STOPS oszlopban található a tulajdonképpeni menetrend. Egy vonatnak maximum 4 állomást adhatunk meg (ugyanaz szerepelhet többször is). Valamelyik állomás kiválasztásához clickeljünk a nevére (vagy a szaggatott vonalra). Megjelenik a vasúthálózat sematikus térképe, amelyen a kívánt állomásra clickelve beállíthatjuk vagy átírhatjuk a menetrendet (a sorszámok mutatják a sorrendet, a 4. állomás megadásához a menetrend negyedik sorára kell clickelnünk). Valamelyik állomás törlése a menetrendből, a térkép jobb alsó sarkában levő REMOVE-ra clickelve lehetséges.

A NEW CONSIST oszlopban adhatjuk meg, hogy az adott állomáson milyen árut vesz fel a vonat. Valamelyik üres helyre clickelve megjelenik a választható vagonok típusa. Ehhez nem kell különösebb fantázia: Steelt például Steel Carral lehet szállítani, Passengereket pedig Passenger Carral. Egy szerelvény maximum 7 vagonból állhat. A Caboose Only választásával a vonat nem vesz fel semmit (motorvonatként megy tovább), NO CHANGE opció esetén pedig az utolsó szerelvény összeállítása érvényes itt is. A szerelvény összeállítása nem azt jelenti, hogy milyen kocsikat akasztanak az eddigi szerelvényre, hanem azt hogy innen mi megy tovább! Ez például akkor jelenthet problémát, ha mondjuk "A" DEPOT-ból egy vagon Coalt és "B" DEPOT-ból egy vagon Grapest akarunk "C" STATION-re szállítani A-B-C menetrend szerint: ha "B" DEPOT-nál csak egy Grapes Cart adunk meg, akkor az "A'-ról hozott Coal ottmarad "B"-n, ahol - lévén DEPOT - nem fizetnek érte egy fityinget sem (lehet elhúzni valahova).

Ha a menetrendben az állomás és a sorszám közé clickelünk, egy "W" felirat jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a vonat az adott állomáson addig vár, amíg a szerelvény összes kocsija meg nem telik (ha valamelyik árufajta nem felvehető, akkor örökké...).

Időről-időre bonus szállítási lehetőségeket kapunk (PRIORITY SHIPMENT): valamelyik város egy nagyobb összeget felajánl, ha egy kocsira való rakományt áthúzunk onnan a megadott városba. A játék kezdetén igen szép összegeket szoktak megajánlani egy-egy ilyen szállításért (3-400.000 fontot is), tehát kisebb hálózatoknál célszerű megragadni a kínálkozó lehetőséget. A pénzdíj az eltelt idővel arányosan folyamatosan csökken (a képernyő jobb alsó sarkában látjuk a kurrens összeget). Ha lemaradtunk volna az újsághírről, ami a bonus-szállítás induló-és célállomását tartalmazza, az állomásokra clickelve a PRIORITY SHIPMENT PICKUP/DELIVERY felirat mutatja őket. Ilyen esetekben a célszerű a menetrend PRIORITY ORDERS / CONSIST oszlopainak használata. Ha ki akarjuk használni a bonust és nincs a közelben vonatunk, akkor az ORDERS-nél megadhatjuk azt az állomást, ahonnan a bonus-szállítmányt el kell hozni, a CONSIST-nál pedig beállíthatjuk azt a vagont, amivel a bonus szállítható. Ha megadunk ilyen állomást, akkor a vonat szokásos menetrendje átmenetileg felfüggesztődik és a vonat haladéktalanul elindul a megadott állomásra (ha szükséges, a következő jelzőnél megfordul - tehát ezzel az opcióval akár meg is fordíthatunk egy vonatot). Miután a kijelölt állomást elérte, a vonatnak ismét meg kell adni a bonus célállomását, különben visszatér az eredeti menetrendjéhez! Miután elszállítottuk az árut, a vonat visszagördül arra az állomásra, ahova az eredeti menetrend szerint mennie kellett volna és a szokásos módon folytatja a cuccok húzgálását. A felső sorban három opció kapott helyet:

ENGINE: A mozdonyra vonatkozó műszaki paramétereket (ENGINE INFO) kérhetjük, lecserélhetjük a jelenlegi mozdonyt egy modernebb típusra (REPLACE ENGINE) vagy végérvényesen kivonhatjuk a szolgálatból (RETIRE TRAIN).

TRAIN TYPE: Itt állíthatjuk be a vonat típusát, vagyis azt, hogy a menetrendben megadott állomásokon milyen szisztéma szerint áll meg a vonat. A-B-C állomásokat alapul véve, a LOCAL típusú vonat útvonala (pontosabban: az a hely, ahol rakodni fog) A-B-C-B-A (sőt, némelyik átok még olyan közbeeső állomásokon is kirakodott, amelyik nem is szerepelt a menetrendjében), a THROUGH típusúé A-B-C-A (de a közbeeső terminálokon is megáll és ha tud, árut is felvesz!), az EXPRESS típusúé úgyszintén, de az EXPRESS nem áll meg, ha a menetrendben nem szereplő terminálon halad át. Ha két vonat egymással szemben közlekedik, akkor az EXPRESS-nek nincs semmilyen prioritása a jelzőknél: a régebben várakozó vonat megy elsőnek. Van még egy vonattípus (LIMITED), amelynek hasznát egyelőre sötét homály fedi előttünk...

ROUTE MAP: Az állomások beállításából már ismerős sematikus térképet hozza be a képernyőre.

A vonatokkal kapcsolatban, nem árt szem előtt tartani, hogy az elsődleges szempont a gyorsaság. Gyorsabb szállítás - gyorsabb profit. Különösen a játék elején rendelkezésre álló lassú mozdonyoknál célszerű inkább több, rövidebb szerelvénnyel szállítani az árut, mint 7 kocsival döcögni. Mivel mozdonyokat hitelbe is lehet vásárolni, a jelenlegieknél gyorsabb típus megjelenésekor azonnal cseréljük le őket az újra.

Néhány fontos dologról nem esett még szó az eddigiekben:

Áruszállítás: Arról már volt szó, hogy a különféle áruk szállításával is majdnem olyan csinos kis haszonra tehetünk szert, mint a személyszállítással. Ehhez elsősorban nyersanyagra van szükség, tehát a nagyobb nyersanyaglelőhelyeknél célszerű egy DEPOT-ot létrehozni, ahonnan a nyersanyagokat gyárakba szállítjuk. Mint a fentiekből kiderült, gyárakat mi is telepíthetünk, de anyagi lehetőségeink miatt a játék elején mindenképpen a már meglevő gyárakra kell hagyatkoznunk. Mivel a gyárak leggyakrabban városok körzetében találhatók, állomásainkat és termináljainkat lehetőleg úgy telepítsük, hogy a lakott területen kívül még valamilyen gyár (vagy nyersanyaglelőhely) is a vonzáskörzetükbe tartozzon. A nyersanyag-termék párosítások - Európában - a következők (áru/lelőhely vagy feldolgozó üzem):
Coal/Coal Mine <- Steel/Steel Mill <- Armaments/Factory <- Fort Crapes/Vineyard <- Wine/Winery
Wool/Sheep Farm <- Textiles/Textile Mill
Nitrates/Sheep Farm <- Fertilizer/Chemical Factory <- Farm

A többi helyszínen más áruféleségek is vannak, de talán nem kell különösebb képzelőerő hozzá, hogy kitaláljuk, hogy például a Wood-ot igazán jól egy papírüzem tudna hasznosítani.

Ha a későbbiek során saját gyárakat is telepítünk, akkor nemcsak a nyersanyag és a kész termék szállítása, hanem a gyártás is nekünk hozza a jövedelmet (INVESTOR fokozatban a gyáraink maguktól is termelnek, a többiben viszont mindenképpen nyersanyagot kell szállítanunk nekik, különben egy fityinget sem hoznak!). Felhívnánk a figyelmet arra, hogy a Grapes, a Wine és az Armaments romlandó áru, tehát ha nem szállítjuk őket azonnal el a lelőhelyükről, akkor nem árt nekik tárolókat építeni (Id. a BUILD menü IMPROVE STATION pontját), különben szépen elfogynak.

Fast/Slow/Bulk Freight: Amikor az éves mérlegnél szó volt a különféle szállításokról, ezt a három fogalmat nem túlzottan magyaráztuk meg. Most egy példán keresztül pótoljuk a mulasztást. Tegyük fel A állomás vonzáskörzetébe tartozik egy nagyobb szénlelőhely, B állomásnál van egy Steel Mill, C állomásnál pedig egy Factory. Ez nagyon pozitív dolog és már indítjuk is a tehervonatunkat. Ha egy gyár nyersanyagot kap, akkor azt azonnal feldolgozza: ugyanannyi kész terméket állít elő, amennyi nyersanyagot kapott. A példánál maradva: ha a vonatunkkal elhúzunk A állomásról 40 tonna Coalt, akkor B állomáson ezt a kocsit le is cserélhetjük Steel Carra, mert ott rögtön lesz 40 tonna bepakolható acél, amit vihetünk tovább C-be, ahol tárt karokkal várja a Factory, hogy Armaments legyen az acélból. Ez a FAST FREIGHT. Ha C állomáson a szerelvényünkben nem cseréljük le a Steel Cart Armaments Carra, akkor a fegyver ott marad az állomáson. Ha fegyvert a későbbiekben áthúzzuk egy olyan állomásra, ahol Fort is van, akkor ez SLOW FREIGHT (vagyis a kész termék nem azonnal került elszállításra). Ha a COMPLEX ECONOMY nehezítés nincs bekapcsolva, akkor a C-n maradt fegyvereket bármelyik állomásra vagy terminálra áthúzhatjuk, fizetni fognak érte - ez a BULK FREIGHT (végterméket szállítottunk vagy a nyersanyag nem került a célállomáson feldolgozásra). Felhívnánk a figyelmet arra, hogy a gyár csak akkor dolgozza fel a nyersanyagot, ha azt mi hoztuk ide - ha a nyersanyaglelőhely és a feldolgozó üzem ugyanannál az állomásnál található, akkor a termelés nem indul meg! Ilyen esetekben segít az a trükk, hogy a városból kifelé vezető sínen elhelyezünk egy jelzőt, a szerelvény menetrendjében pedig egymás után ugyanazt a várost adjuk meg, de először a nyersanyagot vesszük fel, másodszorra pedig a kész terméket. A szerelvény a jelzőnél megfordul és visszahozza a nyersanyagot, majd másodszorra már a feldolgozott termékkel megrakodva fut ki (Ez a FASTEST FREIGHT? - CoVboy)

Rate War: A konkurens vasúttársaságok vonalait nem keresztezhetjük saját pályával, viszont az állomásaikra mi is behúzhatunk egy sínpárt. Ilyenkor szállítási verseny (RATE WAR) alakul ki a két társaság között. Mivel nem a forgalom dönti el, hogy ki fog nyerni, hanem az, hogy a városból ki visz el több árut, célszerű még a verseny megkezdése előtt egy üres motorvonatot (Caboose only) megindítani a legközelebbi városunkból arrafelé. (Az üzleti háború idejére érdemes akár egy új vonatot is rendszerbe állítani - ha győzünk, úgyis szükség lesz rá, ha vesztünk, akkor kivonjuk a forgalomból.) Ha a "meghódítandó" állomáson nincsen valamilyen feldolgozó üzem, akkor - a gyorsaság érdekében - a megszerzendő város felé mindig motorvonattal menjünk (egyébként FAST FREIGHT ilyen helyeken is alkalmazható). A verseny két üzleti periódusig tart (ha a második is döntetlenül végződött volna, akkor a következő nyert periódus fog dönteni). A periódusok végén a szokásos infokon kívül kapunk egy összesítést a két szembenálló társaság által elszállított árumennyiségről: a legértékesebb a személyforgalom, de az egyéb áruféleségeknél is legalább +10-20 tonna kell a fölény kivívásához. Ha a városi tanács döntött, akkor a vesztes társaságnak távoznia kell a városból (a vasútvonalát az állomás vonzáskörzetének határáig lebontják). Ha vesztettünk, akkor az éppen város felé tartó vonat a legközelebbi jelzőnél megáll - ha ilyen nincsen, akkor eltűnik a semmiben. Ha valamelyik városban egy Rate Wart elvesztettünk, akkor azt többet már nem "támadhatjuk". Így tehát győzni kell, mert elég kellemetlen az ellenfelek számára, ha a hálózatukat mondjuk pont középen kettévágjuk... Ha a CUT THROAT COMPETITION nehezítés nincs bekapcsolva, a konkurencia békén hagy bennünket az állomásainkon, egyébként mi is számíthatunk ilyen kis kedvességekre.

Értékelés: Az üzleti periódusok végén megkapjuk az elmúlt két év vasúti szállításainak statisztikáját (Id. REPORTS menü INCOME STATEMENTS pontját) és a társaság mérlegének állasát (ugyanott, BALANCE SHEET), majd a részvénytőzsde állapotát vizsgálhatjuk, az ACTION menü CALL BRÓKER pontjához hasonlóan. A STOCK DROPS / STAYS / RISES sor tájékoztat a részvények árának módosulásáról, az AVERAGE PRICE GROWTH a részvények értékének százalékos növekedéséről és az INVESTORS ARE CONCERNED / PLEASED / ECSTATIC pedig a részvénytulajdonosok elégedettségéről. Amikor ez utóbbinál LOOKING FOR NEW PRESIDENT feliratot találunk, nem árt a következő 3-4 évben kicsit módosítani az üzleti stratégiánkon, mert hamarosan ki fognak rúgni bennünket. A jobb oldalon levő kis képecskék mutatják a konkurens társaságok közötti rangsort, amelyet a részvényárak, a hálózat értéke (NET WORTH) és a tulajdonosok száma (PUBLIC) alapján számol ki a program. Az üzleti periódusok végén tájékoztatást kapunk

A játék véget érhet azzal, hogy kirúgnak a részvényesek, lejátszunk 100 évet vagy RETIRE-ral befejezzük a játékot. Ekkor a nehézségi fokozat, a bekapcsolt nehezítések és a pályafutásunk alatt összeszedett profit alapján bonus pontszámot kapunk, majd mindezek alapján a program - á la PIRATES - elmondja, hogy a további életünket milyen társadalmi helyzetben élhetjük le.

Hirtelen nekifutásra ennyit sikerült összehoznunk a játékról, de ez csak a bemelegítés. A hírek szerint az eredeti játékhoz egy kb. 200 oldalas kis "füzetecskét"adnak használati útmutató gyanánt, szóval meg egész tűrhetően cruncholtuk a lényeget... A RAILROAD TYCOON-hoz hasonló játékokkal csak az a probléma, hogy a leírásuk nagyon lassan készül el, mert az ember abszolút nem írkálni akar róluk, hanem játszani velük (a Microprose-játékoknak ez egyébként is általános gyengéje - tényleg, miért van az, hogy ők csak jó játékokat dobnak piacra?!). A grafika az utolsó pixelig megegyezik az Amigát megelőző PC-valtozattal (ezt lehet kihozni egy EGA-ból), zene nincs, csak hangeffektusok. Nem akarjuk senkire rátukmálni a RAILROAD TYCOON-t, de ha valaki megtanul játszani vele, akkor nagyon hosszú ideig nem lehet majd elrángatni a gépe elől! Mindenestre az biztos, hogy nagyon előkelő helyet foglal el a mi örökös top-listánkon. A játék azonban úgy látszik, nem csak nekünk tetszik: az április végén megrendezett hagyományos Golden Joystick Award-on ez lett 1990-91-es szezon legjobb PC-játéka, de a legtöbb újság és áruház Amiga top-listáján is az első három hely valamelyikét foglalja el. Menjetek csak zakatolni egyet - majd mindjárt meglátjátok, hogy mennyire igazuk van!... (Arról nem érkezett hír, hogy a PC és Amiga-verzió után megpróbálják-e 64-re is átkonvertálni a játékot - de annak idején a SIM CITY-ról sem hittük volna, hogy át tudják írni. Tehát lehet reménykedni és várni!)

Elválasztó vonal

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

Hirdetések

Cikkajánló

Populous 2 (#22)

"Szőke lány, lepedőben. Ez a két dolog már önmagában is rendkívül figyelemreméltó, de ha hozzátesszük, hogy szerintünk ez a legjobb támadó varázslat, akkor valószínűleg mindenki vad tapsikolásba is kezd. Tulajdonképpen ő is "harcos karakter", mert a pap populációját indítjuk el Helénaként, de fizikailag nem harcol. Az ellenséges populációkat maga után csalja (a települések teljes népességét kirúgja a helyéből) és ide-oda mászkál velük."

Gilded Age (#22)

"Részünkről ugyan nagyon szeretjük a tili-toli stratégiákat, meg úgy általában a stratégiákat - de ha mondjuk ez stratégiának nevezhető, akkor ez borzasztó. Az állóképek még úgy-ahogy tűrhetőek (bár a készítőiknek talán a homoklapát jobban állna a kezében, mint mondjuk egy egér), de a harc kivitelezése már bántóan ronda."

News (#22)

"Őszintén szólva, igazán jól szoktunk szórakozni a hirdetések egy részén, különös tekintettel azokra, amelyek mondjuk POPULOUS-t keresnek 64-esre (természetesen kazettára). Ha POPULOUS-t nem is, valami hasonlót azért kaptak a Kingsoft jóvoltából a 64-esek: a LORDS témáját tekintve ugyanis teljes egészében POPULOUS-lopás, de mint tudjuk, jó helyről lopni nem is olyan nagy szégyen. (Az pedig a legjobb hely! - CoVboy)"

Hero Quest 2 (#22)

"A hatodik pályáig bírtuk szuflával, de már ez is a csodával határos volt, mert állandóan elaludtunk az izgalmaktól."

Partytime! (#22)

"A lényeg úgyis az, hogy nem voltunk / vagyunk / leszünk elfogultak egyik rendezvénnyel kapcsolatban sem, mivel anyagilag egyikben sem voltunk közvetlenül érintettek. Már csak azért sem, mert egy igazán jó party megrendezésére nyilvánvalóan nem a BME auláját béreltük volna ki, hanem mondjuk a Bajor Királyi Sörözőt."

Best of

Rucz Lajossal beszélgettünk

"A CoV HQ-ban délután indult az élet, mert ha valaki belépett délelőtt 10-kor a szerkesztőségbe, akkor lehet, hogy Lacit találta a földön ruhástul, cipőstül hálózsákban, egy-egy lapzárta előtt."

Interjú Kiss "CoVboy" Lászlóval

"Én írtam a cikkeket (később az olvasók is beszálltak egy-egy rovatba), Lajos pedig intézte a bürokráciát és a számlákat - ez a számlásdi eléggé messze áll tőlem, a számlákat én elhagyni tudom, illetve ha ki kellene fizetni őket, hosszú történeteket tudok rögtönözni, hogy majd mikor fogom megtenni."

Railroad Tycoon (#17)

"Ha a második lehetőséget kapcsoljuk be, akkor a játékban csak azokért a vonatszállítmányokért fognak fizetni a városokban, amelyre a városnak szüksége van. BASIC ECONOMY esetén a városok minden kirakott áruért tejelni fognak. (Mi a szösz? Tejelni? - CoVboy)"

The secret of Monkey Island (#15)

"Ha valakinek azt mondanánk, hogy Threepwood (Guybrush Threepwood), az valószínűleg elmélázó pillantással tekintene ránk, vagy esetleg megjegyezné, hogy ez a leghülyébb név, amit valaha is hallott."

Terramex (#3)

"A kerettörténet szerint egy ronda nagy aszteroida tart pontosan a Föld felé. Ha esetleg ideérne, akkor puff! - és 1.75 valamint olvasók híján már nem is jelenik meg többet a CoV."

Linkek

CoV archívum

CoVboy rajongói topic

Commodore Világ topic

Spectrum archívum

Dreamwar
(C64 gyűjtemény)

Cov HQ
(elkezdett archívum)

Hozzászólások

Blog archívum

2008. július

2007. augusztus

2007. augusztus

2007. július

2007. június

2007. május

2007. április

2007. március

2007. február

2007. január

2006. december

2006. november